HIER GAAT HET OM...NIET OM DE ZEESPIEGEL

"DE PAARDENMARKT"

Bommenkerkhof onder de Noordzee vòòr Knokke-Heist groter en giftiger dan gedacht. In de ondiepe kustwateren vòòr Knokke-Heist bevat veel meer gifgas dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse. Deze komen bloot te liggen en zijn in staat om gans Oost- en West-Vlaanderen van de kaart te vegen!! De regering maakt ons wijs dat het om 'proefeilanden' gaat! Neen beste lezers, de megaknal is zeer dichtbij...de kustburgemeesters hebben ze goed te grazen genomen...eilanden tegen de GROTE STORM??...Neen eilanden tegen de GROTE KNAL...

zeebommen

aanklik

 

paardenmarkt

Roest en vrijkomend gif


Volgens technische bronnen zullen de granaten uiteindelijk gaan doorroesten en lekken. Niemand kan met zekerheid vaststellen wanneer dit gebeurt. Volgens de Belgische overheid liggen de granaten onder een dikke laag zand. Hierdoor zou de kans op doorroesten klein zijn en daarom verwacht de overheid dat het gifgas niet zal gaan lekken. Over de toestand van de granaten is op dit moment echter niets bekend. De verwachting is dat, als granaten doorroesten, er grote aantallen tegelijkertijd zullen gaan lekken waardoor mogelijk grote hoeveelheden gifgas in een korte periode vrijkomen. Gezien de heersende zee- en getijdenstroom is het niet uitgesloten dat gif ook op Nederlands grondgebied terecht zal komen.

Na de Eerste Wereldoorlog is voor de kust van Knokke door de Engelsen en de Belgen minimaal 35.000 ton ammunitie in zee gestort. Andere bronnen wijzen op 50.000 tot 200.000 ton. De dumpplaats is een zandbank 'De Paardenmarkt' die tussen de 300 en 1.500 meter uit de kust van Knokke Heist / Duinbergen ligt, op ongeveer 2 kilometer van de oostelijke strekdam van Zeebrugge. De schattingen van de hoeveelheid gifgas uit de granaten, voornamelijk mosterdgas, lopen uiteen van 500 ton tot 1.100 ton. Mosterdgas veroorzaakt bij aanraking o.a. ernstige brandwonden. .

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen