NATUUR

Het politiereglement bepaalt dat elke burger verplicht is de stoep voor zijn of haar eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. “Doe je dat niet, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro. Vindt er bovendien voor je woning een glijpartij plaats, dan zal jouw familiale verzekering de schade moeten vergoeden”, luidt het.

LETTERLIJK. Artikel 105 van het politiereglement:

“Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor het eigendom dat zij bewonen, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.”

“Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de rijweg vrijgehouden blijven.”

“In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen de bewoners van het gebouw. De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van de openbare weg, gelegen langs het onbebouwd perceel.”

stoep ijsvrij