NIEUWE VERKIEZINGEN STAAN AAN DE VOORDEUR

DE DROOM VAN 70% DER BELGEN!!

(helaas, nieuwe aasgieren zullen ons nog meer bestelen en bedriegen, parlementsleden van het Vlaams Belang streken de voorbije jaren 7 miljoen euro op aan uittredingsvergoedingen...)

VERKIEZINGEN2020

Vlug het maffia-stal uitmesten van deze breedsmoel parasieten. Wij kunnen echt niet begrijpen hoe een bevolking zich zo laat begaan door professionele politieke oplichters!! De grootste belgische bandieten zijn gevlucht naar Europa, en het kiesvee betaald nog steeds hun riante lonen, deze zijn om van te duizelen!! Het Gents konijn is er oppergraaier...

Voor dit gespuis is maar één oplossing, stuur hen zo vlug mogelijk naar 'de eeuwige jachtvelden'...

763

Om jullie nog even te verwennen met een Rood Verhaal, wees gezeten en neem de tijd....dit is nog maar één verhaal van de Rode Bende, de andere hebben ook butter op hun kop!!

 

VERKIEZINGEN 2024

"STEMPLICHT BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WORDT AFGESCHAFT"

EEN IDEE VAN DE ELITE

DE PALJASSEN AAN DE MACHT??

dries

Het volk heeft al beslist bij de vorige verkiezingen...helaas, maar in 2024 zal het volk nog harder toeslaan en massaal gaan stemmen, voor....en met een nooit geziene score!!

MET 810.000 DE STRAAT OP!!

stemmen

HET DOMSTE EN STOMSTE LEVEND WEZEN OP AARDE =

DE VLAMING / BELG

Verwijder de olie van onder jullie hersenpan en laat het Vlaamse bloed terug door uw aderen stromen, ga massaal de straat op, zoniet gaan jullie klein- en achterkleinkinderen u vermoorden omdat u het zover heeft laten komen!! We moeten ons ontdoen van de pest en cholera, t.t.z. van malafide politici die ons bedriegen, leugens vertellen, uitzuigen en oplichten!!

Loopt ons land nu echt vol kiekens, die in deze bloedzuigers blijven geloven. N-VA betekent alleen maar méér betalen. Geen directe belastingen, maar verborgen belastingen...wat nog veel erger is. Of is ons leven de afgelopen 5 jaar niet duur genoeg geworden misschien?

Want de kosten opdrijven...dat betekent dat iedereen alles duurder betaalt. En dat heeft ons de afgelopen jaren geleerd dat rijk profiteert, maar de gewone mens betaalt de rekening (zonder dat die meer verdient, om de kosten te kunnen dragen)

Dus beste kiekens of kippen...als ge nu nog uw lesje niet hebt geleerd, doe niets en kakel verder. Wacht maar, want de afgelopen jaren waren vette jaren. Er komt nu een crisis aan, wat normaal is, en bij enkele maanden zal je voelen hoe jullie echt bestolen zullen worden.

Dit wordt bloed, zweet en tranen, en werken tot 70 jaar voor de werkende Vlaming, en het land van honing voor ingevoerd menselijk afval! 
- Ze (N-VA) weten dat ze de volgende verkiezingen héél veel Vlaamse stemmen aan het VB zullen verliezen, vandaar de jacht op de stem van het ingevoerd uitschot en gespuis!!!.

ANKLIK 2

revolutie 1

EN NOG HEBBEN DIE BELGISCHE KIEKENS HET NIET DOOR..

Geen enkele kleur van de regenboog gaat in de politiek voor onze mooie ogen. Deze mooipraters,breedsmoelkikkers, leugenaars en oplichters gaan voor eigenbelang, hebzucht en zelfverijkking. Het zijn rovers die zich eerst voorstellen aan hun kiekens vóór ze hen beroven, t.t.z. de resterende eieren, zeg centen, uit hun gat halen!! Operatie beschadiging gaat gewoon verder...met of zonder uw stem, dat is in het verleden al meermaals bewezen. En toch rennen die kippen nog steeds naar deze koten van verderf: 'die stemlokalen'

verkiezingen19

Ze vallen van hun voetstuk als gevolg van, hoogmoed, grootheidswaanzin, onbeschaamdheid en onverzadigbare hebzucht. Dit land stinkt aan de top als een scheepscontainer rottende eieren!

en....miljoenen kiekens in Gele Hesjes komen op straat, omdat ze einde de maand dagelijks eieren moeten eten...

OP WEG NAAR DE STEMKOTEN, KAN MEN...

DIT ONGEDIERTE TEGEN  HET LIJF LOPEN...

KONTENKRUIPERS2

En laat ons samen zingen:"weet je wat ik zie als ik naar de stembus ga, allemaal beestjes, zoveel beeeeestjes om me heen", "beeeeeestjes...beeeeeestjes, rode, groene, gele en blauwe zitten d'er bij en ze loeren allemaal naar mij, beeeeeeeeeestjes beeeeeeeeeeeeeestjes!!"...Dit voor geld, macht en postjes!!  

 

OM ACHTEROVER TE VALLEN!!

Zoals steeds meerdere keren aangekaart op de blog, deze zakkenvullers gaan niet in de politiek voor onze schone ogen, maar hebben onze stem nodig om henzelf te verrijken!! Ben je nu een politieker van 30 of 80 jaar, om de poen is het te doen!!

safe image

80 JARIGE !! Louis Tobback zal vanaf januari voor de SPA zetelen in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Dat heeft hij gisteren bekend gemaakt tijdens een lezing aan de KU Leuven. Naast het inkomen van dit mandaat zal hij ook genieten van een dubbel pensioen als voormalig burgemeester en parlementslid.

En als 'bijverdienste' nog wat drinkgeld:

€ a) Technisch adviseur (Interleuven-intercommunale)

€ b) Bestuurder (IVERLEK - intercommunale)

€ c) Lid van een regionaal bestuurscomité (IVERLEK-intercommunale)

€ d) Voorzitter van raad van bestuur (Brabanthal VZW)

€ e) Bestuurder (Intermixt)

€ f) Ondervoorzitter van de Vlaamse gewestelijke raad (Intermixt)

€ g) Ondervoorzitter van het Vlaams gewestelijk bureau (Intermixt)

€ h) Lid van het strategisch comité (Eandis CVBA)

€ i) Ondervoorzitter van raad van bestuur (Eandis CVBA)

€ j) Ondervoorzitter van de raad van bestuur (IVERLEK)

...en nog veel meer kaspassages.... 

JAMBON(NVA)WIL OORMERK INVOEREN VOOR PASEN 2019

jambon2

In de kamercommissie repressie van het Ministerie voor Binnenlandse Controle en Onderdrukking werd een principieel akkoord bereikt omtrent de verplichte invoering van een oormerk bij elke burger.

Volgens minister Jambon kan de algemene invoering voor het hele land tegen pasen 2019 en voor de verkiezingen een maand later een feit zijn.

Het oormerk, zoals het reeds in de veeteelt als indentificatie wordt gebruikt, biedt tal van mogelijkheden.

Zo is een snellere herkenning in combinatie met de  APNR-camera's mogelijk en dat zonder persoonsverwisseling. Veiligheids- en politiediensten kunnen de streepjescode makkelijk inscannen. Het oor is niet te vervalsen en vergelijkbaar met vingerafdrukken. De wachttijden op luchthavens en bij verkeerscontroles worden met dit systeem tot een minimum beperkt.

"De makkelijke plaatsing, goedkope uitvoering en digitaal gegarandeerde veiligheid zullen elke kritiek", zo de Minister, "in de kiem smoren". Ook de runderen en schapen protesteerden nooit.

stem

 

Het blijft een hardnekkige kwakkel, maar blanco stemmen worden niet aan meerderheidspartijen of grootste partij geschonken. Wat wel geldt : per blanco stem krijgen de partijen jaarlijks ca. 1.75 euro minder dotatie.

Als reactie op de oproep 'stem massaal blanco... als petitie om uw stem terug te krijgen' hoort en leest men dikwijls dat een blanco stem naar de meerderheid gaat, of naar de grootste partij. Hoe die tovertruk dan zou werken, dat is dan niet meer duidelijk. Men heeft het "van horen zeggen", maar weet niet juist hoe dat gaat. Voor alle duidelijkheid : een blanco stem gaat nergens anders naartoe.

Op de website van Binnenlandse Zaken, Directie van de verkiezingen staat onder de 'FAQ' volgende vraag :

Kunt U mij inlichten over het gebruik van ongeldige of blanco-stemmen. Worden ze genegeerd of gaan ze naar de meerderheid.

Met volgend antwoord :

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels over de partijen. Deze stemmen worden dus totaal genegeerd bij de zetelverdeling en geen enkele partij kan er een beroep op doen. Bijgevolg worden uitsluitend de stembiljetten met geldige stemmen voor de diverse lijsten in rekening gebracht voor de zetelverdeling.

Op de website 'Vlaamse Overheid', in de rubriek 'hoe kan ik geldig stemmen?'

Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen?

Met volgend antwoord : Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.

Wel minder partijdotatie

De blanco stemmen worden dus niet meegeteld om de zetels te verdelen. De proportionele verdeling van de zetels blijft dezelfde op basis van de wél geldig uitgebrachte stemmen. De oproep om massaal blanco te stemmen heeft vooreerst niet de bedoeling voor een halfleeg parlement te zorgen, wel dat de verkozenen van alle partijen zo sterk onder druk gezet worden om de tien punten uit te voeren, waar ze tot vandaag niet toe in staat blijken.

Een klein beetje zal het de partijen toch wel pijn doen, omdat de partijdotatie deels bestaat uit een toelage per uitgebrachte stem (jaarlijks 1,80 euro per geldig uitgebrachte stem voor het Vlaamse Parlement). Voor elke blanco stem krijgen partijen die 1,80 euro dus vijf jaar lang niet.

Gelezen en  goedgekeurd,

 

stemlokaal

 

DE RIJKSTE BEROEPSDIEVEN VAN HET LAND

VAN ONZE SCHAMELE SPAARKAS 

...NAAR DE STAATSKAS

...NAAR DE PARTIJKAS

BEVOLKING : 12.000.000

♥♥♥♥♥♥♥

geld 2

 

N-VA     : 39.000.000€

CD&V   : 17.000.000€

SP.A      : 16.000.000€

VLD       : 11.000.000€

VB         :   9.000.000€

 GROEN :   6.000.000€ 

Het zijn spectaculaire cijfers! Terwijl de wereld een financiële crisis doormaakt en de economie tot stilstand komt, zien de politieke partijen hun 'eigen' vermogen groeien. Opvallend is dat de stijging veel forser is voor Vlaamse partijen: die zagen op zes jaar tijd hun vermogen met 75 procent toenemen terwijl de Waalse collega's 'maar' op een stijging van 26 procent kunnen  rekenen.

Zo goed als al deze middelen komen uit de staatskas: in totaal worden partijen voor 90 procent met overheidsmiddelen gefinancierd.

Ter info : "stem rustig verder" en dit voor uw eigen ondergang maar voor vooruitgang der partij. 

                

NOOIT ZAL HET KIESVEE HET BEGRIJPEN!

DE ONDERGANG VAN DE MAATSCHAPPIJ IS DE POLITIEK

mandaten

Deze smoeltrekkers gaan niet in de politiek voor onze mooie ogen, maar om hen en vriendenkring te verrijken op de kap van hun kiesvee! Helaas ze hebben uw stem nodig om hun zakken te vullen. Vanaf heden tot 25 mei 2019 zullen ze met hun valse lach, u allen veel beloven, maar het verleden wijst uit dat we zijn bedrogen..De arrogantie en minachting voor het volk is typisch voor heel (alle) wat politiekers!!

Maar...doe uw mooi kostuum aan, poets uw versleten schoenen en ga lekker stemmen voor uw eigen ondergang!!

KLIK 2

EN

KLIK 2