DE KUST VAN VLOANDERN

LA CÔTE FLAMANDE

KLIK HIER

Belgische kustlijn met namen

"WIJ GAAN NAAR DE KUST OF NAAR D'ARDENNEN" 

NVA : +1 - OPEN VLD : -0,0

"Iedereen is welkom aan 't zeetje"

De lokale Open VLD voorzitter-muggezifter heeft gesproken...als advocaat en werknemer van politie Westkust moet hij beter weten en terug op de schoolbanken plaatsnemen! De volgende verkiezingen gaat dat Open VLD-clubje onder de kiesdrempel en zal van de politieke kaart verdwijnen! Verkoop onze Vlaamse kust niet aan de Walen, jullie staan vermeld in het Guinness Book Of Records voor de verkoop van overheidsgebouwen, en...dat wij nu voor miljoenen moeten huren! Verkoop onze VLAAMSE KUST NIET !! En, om er nog aan toe te voegen beste "voorzitter", Koksijde-Bad-De Panne-Bad staat te verkommeren! Nooit geziene leegstand (Te Huur-Te koop-Over te nemen- om plat te smijten), men kan het vergelijken met de achterbuurten van Rijsel !! Koksijde-kermis 3 kraampjes!!! Geen enkele wielerwedstrijd! 0,0 te beleven! Jawel ieder dorpscafé(8) één vat bier gratis, geschonken door de gemeente...... Is dit voor zatte vooruitgang?! Maak dààr werk van beste, doen en zwijgen, op z'n West Vlaams : oedjemule!!

Ter zake:

Staat er ergens dat niemand welkom is aan zee? Er staat dat alle vakantiegangers welkom zijn. De zee grenst aan Vlaanderen dus het is een Vlaamse kust. Als er iets zorgwekkend is, is het dat mensen hier aanstoot aan nemen en alles veel te serieus nemen. Straks moeten we het nog de Europese kust noemen.

Voor zover ik weet ligt onze kust nog altijd in Vlaanderen. Er word toch ook gesproken over de Waalse Ardennen? Doen wij daar onnozel over? Nee want dat ligt nu eenmaal in Wallonië en de kust in Vlaanderen. Daar moet je geen raketgeleerde voor zijn he of wel, heer voorzitter van Open Blaaskoek? De kust is Vlaamse bevoegdheid, de zee is tot nu toe nog federaal.

Aldus, mijn mening en raad is beste Open- en pak de poen voorzitter, loop rond met een petitie : "de Belgische Kust moet blijven" (zie gerechtshof Veurne) en vraag de mening van de Vlaamse kustbewoners : BELGISCHE KUST OF VLAAMSE KUST!! 

 

Opnieuw een overvloed aan Transmigranten in de regio.

De regio Veurne - De Panne - Adinkerke en de omgeving rond de snelwegparkings worden opnieuw vaker bezocht door smokkelaars en transmigranten die zo naar het Verenigd Koninkrijk proberen te geraken. Ook in de dorpskernen rond de snelwegparkings worden meer transmigranten gezien.
Wat wij wel uit zeer goede bron zijn te weten gekomen, dat er massaal via het strand overzetten worden ingezet, met boten waar tot 15/20 migrantenkunnen plaats nemen en dit merendeel bij een zuid- zuid/oost briesje met vlakke zee en tijdens de nacht!! Politie te paard is voor tijdens de dag én...een 4X4 om op het strand te rijden hebben ze niet bij politie Westkust. Wel geld voor flits-nummer- en gezicht herkenning en telefoontab.
Vanaf het strand aan de Perroquet 'vliegen' ze met 3 X 250 pk Mercury in 47 minuten naar hun bestemming!

BOOT MIGRANTEN

 ANKLIK 2

763 2

 

 «  DE RACE OM POSTJES IS NU OPEN...  »  

sander loones

ANKLIK 2

  ANKLIK 2  ANKLIK 2

    PROFICIAT !!  

Hoe kun je nu in godsnaam EN minister, EN ondervoorzitter van de partij, EN Europarlementslid zijn, EN ambtenarenzaken, EN coördinator van hun studiedienst, EN oppositie voeren in Koksijde? Elk één van die jobs vraagt een massa werk. Dus ofwel zal hij zijn job niet doen of toch zeer slecht. Blijkbaar is het hem alleen om de weddes te doen! En...wij hebben steeds geleerd :"twee werken samen kan men niet goed doen"...

Daarmee is nogmaals bewezen:"deze mensen gaan niet in de politiek voor ons schoon ogen, om de poen is het te doen!!" Hij is volgens Bart een harde werker, dat wil ik geloven, "poenscheppen" is immers ook een werkwoord!

Ter inlichting: "Bij het niet verkozen zijn bij volgende verkiezingen krijgt deze nieuwe minister een blijvend verloning van ministersloon voor 6 jaar. Zoals iedere minister ... waarom zijn er reeds verschuivingen geweest bij NVA denk je?"

ANKLIK 2

(lees maar even de reacties van het kiesvee)

loones2

Buffetje op 21 maart met de knaapjes van Schild & Vrienden .

HIER DE ECHTE FEITEN WAT BETREFT WONINGINBRAKEN!!

inbrekers2

KOKSIJDE

In Koksijde waren er 53 woninginbraken in 2017

(Evolutie tegenover vorig jaar -3.6%)

DE PANNE

In De Panne waren er 27 woninginbraken in 2017

(Evolutie tegenover vorig jaar +8.0%)

NIEUWPOORT

In Nieuwpoort waren er 29 woninginbraken in 2017

(Evolutie tegenover vorig jaar: +38.1%)

Hallo Korpschef!!! Wat heb je ons wijsgemaakt enkele maanden terug, en dit zijn alleen maar woninginbraken. Nog aan toe te voegen auto- en, strandcabine inbraken.

aanklik

GEEN ZIN OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE TONEELVERTONING?

poen2

De helft van de gemeenten in Vlaanderen is kleiner dan 15.000 inwoners en er zijn bijgevolg te weinig gemeenteraadsleden/schepenen die 'weten waarover het gaat'. Het is moeilijk om  in een gemeente van 15.000 inwoners valabele kandidaten te vinden om echt te besturen. Zelfs op niveau schepencollege ontbreekt veelal bestuursbekwaamheid. Zie even de lijsten, wat staat daar allemaal op!! Ik herken er die hun naam niet eens kunnen schrijven, laat staan rekenen en tellen!! Wat wij wel opmerken, er zitten er veel tussen met grote, brede en diepe broekzakken en achterbeurzen....

Maar om 't pensioen is het ook te doen, en het aftroggelen van andermans poen!

Zie het roman Peeters!!! :

Kan er mij iemand vertellen waarom we nog zouden gaan stemmen als top-politieker Kris Peeters zegt dat hij met 5% van de stemmen burgemeester van Antwerpen kan worden. Deze woorden getuigen van een volledige minachting van de kiezer en van de democratie. Zelfs de grootste dictator ter wereld durft en kan zich zo een uitspraak niet permitteren zonder dat zijn kop valt. Ik geloof dat het voor iedereen duidelijk is. Als we echt verandering willen zal het zeker niet zijn door deze poppenkast die we " democratische" verkiezingen noemen. Ik heb teveel zelfrespect, scheur mijn stembrief en BLIJF THUIS OP 14 OCT. Ik ga niet in de rij staan met de schapen en sta open voor alle andere alternatieven. Als de " verkozen" dictators mij daarvoor gerechtelijk vervolgen, ze doen maar. Ik ben geen schaap, U wel?.

luchtkastelen2

************************* 

Dé raad van tante Kaat

Het blijft een hardnekkige kwakkel, maar blanco stemmen worden niet aan meerderheidspartijen of grootste partij geschonken. Wat wel geldt : per blanco stem krijgen de partijen jaarlijks ca. 1.75 euro minder dotatie.

Als reactie op de oproep 'stem massaal blanco... als petitie om uw stem terug te krijgen' hoort en leest men dikwijls dat een blanco stem naar de meerderheid gaat, of naar de grootste partij. Hoe die tovertruk dan zou werken, dat is dan niet meer duidelijk. Men heeft het "van horen zeggen", maar weet niet juist hoe dat gaat. Voor alle duidelijkheid : een blanco stem gaat nergens anders naartoe.

Op de website van Binnenlandse Zaken, Directie van de verkiezingen staat onder de 'FAQ' volgende vraag :

Kunt U mij inlichten over het gebruik van ongeldige of blanco-stemmen. Worden ze genegeerd of gaan ze naar de meerderheid.

Met volgend antwoord :

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels over de partijen. Deze stemmen worden dus totaal genegeerd bij de zetelverdeling en geen enkele partij kan er een beroep op doen. Bijgevolg worden uitsluitend de stembiljetten met geldige stemmen voor de diverse lijsten in rekening gebracht voor de zetelverdeling.

Op de website 'Vlaamse Overheid', in de rubriek 'hoe kan ik geldig stemmen?'

Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen?

Met volgend antwoord : Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.

Wel minder partijdotatie

De blanco stemmen worden dus niet meegeteld om de zetels te verdelen. De proportionele verdeling van de zetels blijft dezelfde op basis van de wél geldig uitgebrachte stemmen. De oproep om massaal blanco te stemmen heeft vooreerst niet de bedoeling voor een halfleeg parlement te zorgen, wel dat de verkozenen van alle partijen zo sterk onder druk gezet worden om de tien punten uit te voeren, waar ze tot vandaag niet toe in staat blijken.

Een klein beetje zal het de partijen toch wel pijn doen, omdat de partijdotatie deels bestaat uit een toelage per uitgebrachte stem (jaarlijks 1,80 euro per geldig uitgebrachte stem voor het Vlaamse Parlement). Voor elke blanco stem krijgen partijen die 1,80 euro dus vijf jaar lang niet.

 

 

Voor wie moeten we in feite kiezen? De blauwe leugenaars?? de NVA clowns of voor één van die andere windmolens? De kwaliteit van deze bende politici is zo laag en zo onbetrouwbaar dat niemand er nog geloof of waarde aan hecht.

NVA

jesus

 

ACTIE

jesus2

 

PLAN B

jesus2 kopie

 

 LIJST BURGEMEESTER EN CO

jesus2 kopie kopie

LIJSTENROMMEL REGIO WESTKUST

verkiezingen 2018

Met o.a. : Cafébazen, restaurantuitbaters, postbodes, stranduitbaters, schoolgaanden, studenten, moeders en dochters, vaders en zonen, doppers en gokkers, met nog veel ander rotzooi die geen snars begrijpen van politiek, maar op de lijsten staan voor stemmen en het welzijn van de 'kopmannen/vrouwen'. Moeten we daarmee vooruit?? Al deze breedsmoelkikkers zullen daar niets te piepen hebben, ze zijn alleen 'voedsel' voor de partijbonzen...niet meer noch minder!   

 

KOKSIJDE

KOKSIJDEVOORUIT :                                     KLIK 2

 

N-VA KOKSIJDE OOSTDUINKERKE :     KLIK 2 

 

LIJST BURGEMEESTER :                        KLIK 2

 

OPEN VLD :                                                         KLIK 2

 

CD&V :                                                       KLIK 2

 

SP.A :                                                          KLIK 2

 

VLAAMS BELANG :                                   KLIK 2

 

DE PANNE

 

N-VA :                                                          KLIK 2

 

LIJST BURGEMEESTER :                          KLIK 2

 

DE PANNE ADINKERKE SAMEN(DAS) :   KLIK 2 

 

HET PLAN B :                                              KLIK 2

 

SP-A :                                                           KLIK 2

 

VLAAMS BELANG :                                    KLIK 2

 

ACTIE :                                                         KLIK 2

 

VISIE :                                                           KLIK 2

 

KARTELTJES  KARTELTJES  AAN  DE  WAND

JULLIE HEBBEN STOMMERIKEN ALS KLANT...

Laat het ons voorlopig bij deze houden.

Onze lieve Heer, laat ons bidden. 70 % van deze dames en heren op deze kieslijsten weten, noch kennen iets van politiek, en wat er allemaal op deze lijsten 'prijkt' is om traantjes in de oogjes te krijgen! Moeten deze klojo's en leeghoofden onze gemeente(n) besturen?. Er zitten er zelfs tussen die hun naam niet kunnen schrijven! Dossierkennis 0,0 !. O God, verlos ons van het kwade, en dit voor ons kinderen en kleinkinderen.

Iedereen is welkom voor de 'koptrekkers', cafébazen, restaurantuitbaters,tooghangers, fietsherstellers, stranduitbaters, ja - knikkers en meelopers. Ja zelfs straatlopers!! Ga en vermenigvuldig ù ...en de partij. Allen welkom!!

Klik even op de VOORUITGANG in De Panne...daarvoor hebben jullie in het verleden uw stem gegeven!!